Dini Yarışma

Dini Yarışma

Dini Yarışma 0.0/10 (1) Sorulacak olan 5 soruya doğtu- yanlış şıklardan birini seçeceksiniz.Her doğru cevapta kazanacağınız altın kartlar ilerdeki sorularda soru değiştirmek için kullanılanılacak. İlerki bölümde sorulardan sonra sağ alt kısımda bulunan sonraki soruya geçin bilgilerinizi ölçün